TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YURT DIŞINA MOBİL UYGULAMA VEYA OYUN GELİŞTİREN FİRMALARA SAĞLANAN DESTEKLER

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YURT DIŞINA MOBİL UYGULAMA VEYA OYUN GELİŞTİREN FİRMALARA SAĞLANAN DESTEKLER

2015/8 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile 2564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”  20.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte yurt dışına yazılım, bilişim,  sağlık turizmi, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde hizmet veren bir şirketiniz varsa,  yurt dışına uygulama veya oyun geliştiriyorsanız ticaret bakanlığının yürüttüğü DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEĞİNDEN  faydalanabilirsiniz.

 

DESTEK VERİLEN UNSURLARI NELERDİR ?

ÜRÜN HİZMET VE MARKA TESCİL KORUMA

GİDERLERİN %50’Sİ YILLIK 50.000 DOLARA KADAR

 

YURTDIŞI RAPOR VE ŞİRKET ALIM DESTEKLERİ

GİDERLERİN %60’I YILLIK 200.000 DOLARA KADAR

 

REKLAM TANITIM PAZARLAMA DESTEĞİ

GİDERLERİN %60’I YILLIK 400.000 DOLARA KADAR

 

YURTDIŞI KİRA DESTEĞİ

GİDERLERİN %60’I YILLIK 120.000 DOLARA KADAR

 

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

GİDERLERİN %50’Sİ YILLIK 200.000 DOLARA KADAR

 

ACENTA KOMİSYON GİDERLERİ DESTEĞİ

GİDERLERİN %50’Sİ YILLIK 100.000 DOLARA KADAR

 

YURTDIŞI PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

GİDERLERİN %50’Sİ YILLIK 200.000 DOLARA KADAR

 

MOBİL UYGULAMA KOMİSYON DESTEĞİ

GİDERLERİN %50’Sİ YILLIK 100.000 DOLARA KADAR OYUN VE UYGULAMA BAŞINA

 

 

1. ÜRÜN HİZMET VE MARKA TESCİL KORUMA DESTEĞİ

Yurtiçinde tescil ettirilmiş markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler ile markanın yurt dışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri desteklenir.

Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.

GİDERLERİN %50’Sİ KARŞILANIR, SENELİK 50.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR.

2. YURT DIŞI RAPOR VE ŞİRKET ALIM DESTEKLERİ

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ön onay almaları gerekir. Ön onay verilmeyen raporlar/yabancı şirket alımı danışmanlık hizmetleri desteklenmez.

GİDERLERİN %60 I KARŞILANIR SENELİK 200.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR.

3. REKLAM TANITIM PAZARLAMA DESTEĞİ

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular desteklenir.(SOSYAL MEDYA, ARAMA MOTORU, PAZARLAMA PLATFORMLARI, AJANS HİZMETLERİ)

GİDERLERİN %60I YILLIK 400.000 DOLARA KADAR DESTEKLENİR

4. YURT DIŞI KİRA DESTEĞİ

Yurt dışında kiralanan ofise ait giderler desteklenir. İlgili ülkede bulunan Ticaret Ataşeliği Birimi yerinde inceledikten sonra onay verir.

GİDERLERİN %60 SENELİK 120.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR

5. DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurt dışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderler desteklenir.

GİDERLERİN %50 Sİ SENELİK 200.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR

6. ACENTA KOMİSYON GİDERLERİ DESTEĞİ

Ürün ve hizmetleriniz yurt dışına yönelik satış pazarlama ve dağıtım kapsamında acentalara ödediğiniz komisyon giderleri desteklenir.

GİDERLERİN %50 Sİ YILLIK 100.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR

7. YURT DIŞI PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (tercüme, hedef pazar uyumlaştırması vb.), barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderlerin (oyunun/uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) gibi giderleriniz desteklenir.

GİDERLERİN %50 Sİ YILLIK 200.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR

8. MOBİL UYGULAMA KOMİSYON DESTEĞİ

Mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca (Google, apple,battlenet vb.) tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

GİDERLERİN %50 Sİ SENELİK 100.000 DOLARA KADAR DESTEK VERİLİR

(MOBİL UYGULAMA VEYA OYUN BAŞINA)

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin