yazılım geliştirme, mobil oyun ve uygulama geliştirme, muhasebe, sgk, vergi, sosyal medya gelirleri, youtuber vergilendirme

SOSYAL PLATFORMLARDAN VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDENLERİN ŞİRKET KURMASINA GEREK KALMAYACAK

YASAL DÜZENLEME       

 

12.01.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 318 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde

“Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:

 

Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

 

12 Ocak 2022 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 318 numaralı Gelir Vergisi Tebliğ ile sosyal mecralarda içerik üreterek gelir elde edenlerle, tablet ve mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için gelir vergisi istisnası getirildi.

Bu durumda bu gerçek kişiler şirket kurma ve defter tutma gibi birçok yükümlülükten kurtulmuş oldu.

 

PEKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?  •  2022 yılı için 880.000 TL’yi aşmama şartı ile sosyal platformlardan veya mobil uygulamalardan elde edilen gelirler varsa ikametgah adresinize bağlı vergi dairesinden istisna belgesi alındıktan sonra Türkiye’de kurulu herhangi bir bankadan istisna belgenizi ibraz edip hesap açtırmanız gerekli.
  •     İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar (uygulama içi satış geliri, reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri vs.) açılan banka hesabına tahsil edilecek ardından banka bu gelirlere %15 vergi kesintisi yaparak vergi dairesine sizin adınıza ödeyecek.

 

·      İstisna, 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

 

·      Gelirlerin döviz cinsinden bedeller olması durumunda aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) dikkate alınarak vergi kesintisi yapılacaktır.

 

·      Başka faaliyetleri sebebiyle mükellefiyetinizin bulunması bu istisnadan faydalanmanıza engel değildir.

 

 

·      Bu istisnadan kurumlar vergisi mükellefleri faydalanamazlar.


ÖRNEK: İnternet üzerinden çeşitli pazar yerlerinde e ticaret faaliyetiyle iştigal eden bu sebepten mükellefiyeti bulunan Mükellef A,

2022 yılında e ticaret faaliyeti üzerinden 300.000 TL kazanç elde etmiştir.

Mükellef A, 2022 yılında istisna belgesi alarak Youtube üzerinden 450.000 TL gelir elde etmiştir ve tamamı banka tarafından tevkifat yapılıp vergi dairesine beyan edilmiştir.

 

Bu durumda Youtube üzerinden elde edilen gelir 880.000 TL’yi aşmadığı için istisna kapsamında değerlendirilecek ve bu elde edilen gelir yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecektir.

Mükellef A, sadece e ticaret üzerinden elde ettiği gelirler üzerinden gelir vergisi beyannamesi verecektir.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin